เลือกขนาดท่อพีวีซีและอุปกรณ์พีวีซีอย่างไร ให้ใส่ได้พอดี

ขนาดท่อพีวีซี ท่อPVC เรียกขนาดอย่างไร

โรงงานท่อpvc

คำถาม: จะบอกร้านค้าอย่างไรว่า ใช้ท่อพีวีซีขนาดไหน

คำแนะนำ :ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ในการเช็คขนาดท่อพีวีซี ให้เทียบเส้นผ่านศูนย์กลางตามรอบนอก (ไม่ใช้รูใน) ตามตาราง

หรือ เมื่อเราใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องนำเส้นผ่านศูนย์กลางไปเทียบกับตารางก่อนสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อพีวีซีได้ 22มิล เมื่อนำไปเทียบกับตารางตาม มอก กำหนด คือขนาด 1/2″

ท่อโอทู

คำถาม :การเลือกอุปกรณ์พีวีซีควรเลือกขนาดเท่าใดจึงจะสวมท่อพีวีซีได้พอดี

คำแนะนำ: เลือกอุปกรณ์pvc ขนาดเดียวกับท่อpvc เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ท่อขนาด 1นิ้ว เลือกอุปกรณ์ขนาด 1นิ้ว เช่นเดียวกัน

ขนาดอุปกรณ์สวมท่อพีวีซี
Cr. https://www.watersupplythailand.com/2021/05/21/auto-draft/