ระบบจ่ายน้ำ หัวฉีดเจ็ท (Jet)

ระบบจ่ายน้ำ หัวฉีดเจ็ท (Jet)

พืชทุกชนิดต้องการน้ำ แต่ละพันธุ์พืชต้องการปริมาณน้ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุขัย บางพืชต้องการน้ำปริมาณน้อย บางพืชต้องการน้ำปริมาณมาก เพื่อที่จะสังเคราะห์แสง น้ำเป็นตัวละลายธาตุในดิน ระบายความร้อน และให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโต ฉะนั้นระบบการให้น้ำของเกษตรจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต่อพืชที่เพาะปลูก

       ระบบการให้น้ำแก่พืชที่ดี ต้องสนองความต้องการปริมาณน้ำของพืชให้เหมาะสมเพียงพอ และยังสะดวกต่อเกษตรอีกด้วย ระบบการให้มีหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท ระบบการให้น้ำแบบเฉพาะจุด เป็นการให้น้ำบริเวณรากพืชโดยตรง น้ำจะถูกปล่อยจากหัวจ่ายน้ำสู่ดิน ให้ซึมไปในดินบริเวณราก ด้วยหัวฉีดเจ็ท ที่ทำให้เกษตร สามารถประหยัดน้ำได้อย่างแท้จริง และเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมาก ใช้ระบบแรงดันที่ต่ำ ได้ผลผลิตที่งอกงามจากการคำนวณปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสมแก่พืช

ลักษณะการทำงานของ หัวฉีดเจ็ท

สำหรับหัวฉีดเจ็ท ส่วนใหญ่จะใช้แรงดันอยู่ที่  10-20 เมตร และมีอันตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ 10-200 ลิตร/ชั่วโมง จะวางไว้เหนือผิวดินกระจายน้ำลงสู่รากดินในบริเวณเขตรากพืชรัศมี 1-3 เมตร  เหมาะสำหรับไม้ผลที่มีระยะปลูกไม่เกิน 4 เมตร เช่น ไม้ผลระยะปลูก 3×3 เมตร สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถวและติดตัวหัวฉีดเจ็ท ต้นละ 1-2 หัว ถ้าหากไม้ผลระยะปลูก 3×3 เมตร จำนวน 80 ต้น ติดตั้ง ระบบเจ็ท อัตราการไหล 120 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีกระจายน้ำ 1-3 เมตร ต้นละ 1 หัว 

ประโยชน์ของการให้น้ำ ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้

      1.  พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ไม่ชะลอการเจริญเติมโตเมื่อขาดน้ำ

      2.  เพิ่มปริมาณพืช ควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้

      3.  เมื่อมีปริมาณการให้น้ำที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดเวลาการเก็บผลผลิตได้

      4.  เกษตรสะดวกและประหยัดเวลาการให้น้ำ

ข้อดีของระบบจ่ายน้ำด้วย หัวฉีดเจ็ท

      1. เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกในระยะชิด และไม้ผลระยะไม่เกิน 4 เมตร

      2. สามารถประหยัดน้ำได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่มีแหล่งน้ำจำกัด

ข้อเสียของระบบจ่ายน้ำด้วย หัวฉีดเจ็ท

      1.  หัวฉีดเจ็ท จะเป็นตัวจ่ายน้ำที่เป็นละอองละเอียด เพราะฉะนั้นอาจเกิดการสูญเสียน้ำที่กระจายไปตามลมได้

      2.  หัวฉีดเจ็ท เป็นหัวจ่ายน้ำขนาดเล็ก ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย ถ้าแหล่งน้ำไม่สะอาด และมีตะกอน ต้องใช้เครื่องกรองน้ำที่มีความละเอียดมาก และควรล้างไส้กรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการอุดตัน

       ทีนี้เราก็รู้แล้วลักษณะของหัวฉีดเจ็ทเป็นยังไง มีลักษณะและวิธีการใช้เบื้องต้นยังไงบ้าง เกษตรสามารถพิจารณาได้เลยว่า พืชที่ปลูกอยู่นั้นเหมาะสมต่อ การใช้ระบบจ่ายน้ำ แบบหัวฉีดเจ็ทหรือไม่

cr. https://www.kamonhardware.com/article/42/ระบบจ่ายน้ำ-หัวฉีดเจ็ท-jet