คู่มือการเลือก “ท่อ PVC” สำหรับงานประปา

ท่อ PVC ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรง ทนทาน แต่ถ้าหากนำมาใช้กับงานที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานของท่อสั้นลงไป บทความนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้างจะมาแนะนำแนวทางการเลือกใช้ท่อ PVC ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ปัจจัยในการเลือกขนาดของท่อ PVC

นอกจากจะมองเรื่องของราคาท่อ PVC แล้ว ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วย เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่ ตามหลักการแล้วจะดูด้วยกัน 4 อย่าง ได้แก่

  • ปริมาณน้ำ
  • แรงดันน้ำ
  • ระยะทางในการวางท่อน้ำประปา (ระยะทางยาวน้ำจะยิ่งไหลช้า)
  • ขนาดและความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อ (หากท่อใหญ่ น้ำจะยิ่งไหลผ่านเร็ว)

ตารางเปรียบเทียบขนาดท่อ PVC และความเร็วของน้ำ

ขนาดท่อ PVC (นิ้ว) ความเร็วของน้ำในท่อ PVC (เมตร/วินาที)
2-3 0.6-0.8
3-6 0.7-1.0
8-16 0.8-1.2
18-24 0.9-1.4

เลือก ท่อ PVC แบบในดี ให้เหมาะกับการใช้งาน ?

ท่อ PVC และระบบสุขาภิบาลขอบคุณภาพจาก www.pd.co.th

ท่อน้ำดี คือ ท่อสำหรับต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ภายในบ้าน น้ำที่ไหลผ่านท่อน้ำดีคือน้ำที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การขจัดสิ่งปรกต่าง ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ท่อ PVC ขนาด ¾” และต่อเข้ากับท่อ PVC ½” (ท่อที่ต่อกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ) หากเป็นท่อต่อเข้ากำแพงหรือฝังดินควรเลือกใช้ท่อพีวีซีชั้นคุณภาพ 13.5

ท่อน้ำทิ้ง คือ ท่อที่ใช้สำหรับระบายน้ำที่ไม่ใช้แล้ว หรือน้ำเสียออก ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ผ่านการล้างจาน การล้างมือ หรือน้ำจากพื้นห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วทางโครงการจะเลือกใช้ท่อขนาด 1-1/2” – 2” เวลาทำการต่อต้องมีความลาดเอียงประมาณ 1/50 โดยใช้กับข้อต่อ 45 องศา หากเป็นท่อฝังดินหรือต่อเข้ากับกำแพงควรเลือกใช้ท่อพีวีซีชั้นคุณภาพ 13.5

ท่อน้ำทิ้ง

ท่อโสโครก คือ ท่อน้ำขนาดใหญ่ (4 นิ้ว) ที่ใช้เพื่อระบายสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสกปรก เช่น โถปัสสาวะ โถชักโครก ไปยังการบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งท่อโสโครกควรทำให้มีความลาดเอียงในอัตราทุก ๆ หนึ่งเมตร ลาดลงทุก ๆ สองเซนติเมตร เนื่องจากเป็นสิ่งปฏิกูล ท่อควรมีขนาดใหญ่และมีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อให้ท่อไม่ระบายได้ดีและไม่ตัน

Trick ! หากท่อโสโครกมีความลาดเอียงมากเกินไปจะทำให้สิ่งปฏิกูลระบายได้ช้ากว่าน้ำ (น้ำไหลเร็วกว่า) ส่งผลให้ต้องใช้ปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้น!

ท่อระบายอากาศ คือ ท่อขนาด 2 นิ้ว ใช้ต่อกับท่อระบายน้ำ ส่วนใหญ่นิยมต่อท่อขึ้นไปถึงระดับหลังคา เพื่อให้เกิดความสมดุลของอากาศระหว่างท่อระบายอากาศกับท่อโสโครก ส่งผลให้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกระบายออกไปในระดับเหนือที่พักของผู้คน ดังนั้นหากติดตั้งท่ออย่างถูกวิธี เมื่อเรากดน้ำหรือราดน้ำ น้ำจะเป็นตัวไล่สิ่งปฏิกูล อากาศ รวมถึงกลิ่นออกไปจากท่อ

Trick ! หากอากาศในท่อระบายอากาศไม่ถ่ายเทจะส่งผลให้กลิ่นถูกตีกลับเข้ามายังต้นทาง เช่น โถปัสสาวะ โถส้วม ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น!

ท่อระบายอากาศ

จะเห็นได้ว่าการวาง ท่อ PVC ต้องใช้เวลา และอาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยในการลำเลียงน้ำและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ดังนั้นการจัดมุมลำเลียงท่อที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลกับความเร็ว และแรงดันที่ไม่เหมาะสม อุปกรณ์ข้องอต่าง ๆ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับช่างทำระบบประปา ซึ่งหากเป็นบ้านพักอาศัยขนาดเล็กก็อาจส่งผลไม่มาก แต่ถ้าเป็นอาคารหรือตึกสูงนั้น ต้องวางแผนการติดตั้งอย่างระมัดระวัง

Cr. https://www.builk.com/yello/ท่อ-pvc-2/