ความหนาของท่อพีวีซี ต่างกันอย่างไร? สำคัญต่อการใช้งานหรือไม่?

ความหนา หรือ ชั้นของท่อพีวีซี คืออะไร ? แล้วมีความสำคัญหรือไม่ ??

      ชั้นความดันท่อพีวีซี หรือเรียกว่า “ความหนา” นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง ความสามารถในการรับแรงดันของน้ำ หน่วยวัดเป็นกก. ต่อ ตรซม. หรือ บาร์ นั่นเอง
ซึ่งความหนาจะถูกแบ่งออกมาทั้งหมด 3 ความหนาด้วยกัน 
1. ชั้น 5 (สามารถทนรับแรงดันได้ 5 บาร์ ต่อ ตารางเซนติเมตร)
2. ชั้น 8.5 (สามารถทนรับแรงดันได้ 8.5 บาร์ ต่อ ตารางเซนติเมตร)
3. ชั้น 13.5 (สามารถทนรับแรงดันได้ 13.5 บาร์ ต่อ ตารางเซนติเมตร)
ซึ่ง เรา สามารถพบได้ บนตัวท่อทุกเส้น ซึ่งจะมีแนวทางในการสกรีนลงบนตัวท่อ โดยมักบวท้ายและจะมีระยะห่างกันในแต่ละช่วงน้อยกว่า 1 เมตร เช่น ” ท่อพีวีซี ตราเสือ “ท่อน้ำดื่ม” ขนาด…… (…..) PVC 8.5 “
ในด้านราคานั้น ยิ่งค่าบาร์ สูงจะยิ่งแพงขึ้นตามไปด้วย

cr. https://www.pipefittingthai.com/blog/post/71-ความหนาของท่อพีวีซี-ต่างกันอย่างไร-สำคัญต่อการใช้งานหรือไม่-