ข้อควรรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งท่อเหล็กประปา (Galvanized steel pipe)

ข้อควรรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งท่อเหล็กประปา (Galvanized steel pipe)

  • ท่อเหล็กประปา หรือ ที่รู้จักกันในภาษาช่างก่อสร้างมักเรียกว่า แป๊ปประปา ท่อกัลวาไนซ์สีเหลือง แดง น้ำเงิน สีต่างๆ ท่อประปามีหลากหลายรูปแบบ และขนาดยังต่างกันด้วย ดังนั้น ลักษณะการใช้งานจึงต่างกัน
  • ถ้าหากทำการศึกษาให้ละเอียดจะทำให้รู้ว่าเหล็กประปาแต่ละสีมีลักษณ์ที่แตกต่างกัน การใช้งานหรือขนาดก็แตกต่างกัน ดังนั้น ช่างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จะทำให้สามารถเลือกวัสดุที่ตรงกับงานก่อสร้างมากที่สุด บางครั้ง ยังสามารถประหยัดงบได้อีกด้วย
  • วิธีการ เดินท่อประปาโดยทั่วไปแล้วการเดินท่อประปาภายในบ้าน จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ
    1. การเดินท่อแบบลอย คือ การเดินท่อติดกับผนัง หรือวางบนพื้น การเดินท่อแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจน สามารถ ซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหา แต่จะดูไม่สวยงาม
    2. การเดินท่อแบบฝังคือ การเจาะสกัดผนัง แล้ว เดินท่อ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ฉาบปูนทับ หรือเดินซ่อนไว้ใต้ เพดานก็ได้ ซึ่งจะดูเรียบร้อยและสวยงาม แต่เมื่อมีปัญหาแล้ว จะซ่อมแซมยาก

Cr. https://steelexpert.lekkla.com/galvanizedpipe-rayong/